DarDeAltaLaLuz.com

Empresa autoritzada per firmar butlletins de reconeixement i MTD (butlletí blau o blanc) per:


 • Donar d'alta noves instal·lacions.
 • Donar d'alta instal·lacions que han sigut donades de baixa per la companyia elèctrica.
 • Canvis de nom.
 • Augmentar la potència de la instal·lació.

Realitzem butlletins elèctrics en la ciutat de Barcelona, Vallès occidental, vallès oriental (Terrassa, Sabadell, Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Barberà del Vallès, Sant Cugat, Rubí...)

Què és un butlletí elèctric?


Un butlletí elèctric o també anomenat butlletí de reconeixement de baixa tensió o memòria tècnica, és un document firmat per un instal·lador amb el que es pot certificar que les instal·lacions elèctriques compleixen la seguretat necessària per a realitzar diferents accions; Podem realitzar canvis de nom del nostre contracte amb la companyia elèctrica, augmentar la potència elèctrica contractada o donar d'alta instal·lacions noves o que s'han donat de baixa per diferents motius.

Amb un butlletí elèctric podem certificar vivendes, locals privats, oficines privades, indústries, locals de pública concurrència, instal·lacions especials, etc. Algunes d'elles acompanyades d'un projecte tècnic elèctric.

Butlleti Blau a Cerdanyola Ripollet

Existeixen dos tipus de certificats elèctrics segons l'activitat de l'emplaçament i la instal·lació elèctrica:


 • Butlletí de reconeixement per a instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
 • Memòria tècnica de disseny per a instal·lacions de baixa tensió.

Butlletins de reconeixement per a instal·lacions elèctriques de baixa tensió (BRIE o antic butlletí blau)


El butlletí de reconeixement de baixa tensió (BRIE) ens serveix per ampliar la potència contractada fins a un 50% de la nostra instal·lació, per a sol·licitar canvis de nom per contracte de companyia elèctrica o per donar d'alta el subministre de llum en instal·lacions elèctriques.

Tals tràmits es poden realitzar tant en vivendes (pisos i cases), locals privats, com en oficines privades..

Butlleti de reconeixement

Memòries tècniques de disseny per a instal·lacions de baixa tensió (antic butlletí blanc)


Les memòries tècniques de disseny, també anomenades MTD, son utilitzades per a tots els tràmits elèctrics on no sigui possible realitzar amb butlletins de reconeixement, sempre i quan no sigui imprescindible un projecte.


Es poden certificar les següents instal·lacions elèctriques amb memòria tècnica de disseny:


 • Donar d'alta el subministre elèctric en noves vivendes.
 • Indústries fins a 20kw.
 • Locals mullats i humits fins a 10kw.
 • Edificis destinats a vivendes, locals comercials i/o oficines fins a 100kw.
 • Cases unifamiliars fins a 50kw.
 • Instal·lacions especials.

Procediment per donar d'alta la llum a una vivenda, realitzar canvis de nom o ampliar la potència subministrada per la companyia elèctrica.


El primer que ha de fer per donar d'alta el subministre elèctric a la seva vivenda, es contactar amb una empresa autoritzada o instal·lador autoritzat amb la qualificació exigida.

L'instalador autoritzat o empresa autoritzada realitzarà comprovació de la seva instal·lació assegurant que aquesta, compleixi el mínim de seguretat exigit i que la mateixa compleixi amb la reglamentació actual que es sol·licita en cada cas.

Si la instal·lació de la vivenda compleix amb les normes seguretat reglamentàries l'instal·lador podrà firmar i segellar un butlletí de reconeixement (BRIE) per que pugui donar d'alta el subministrament elèctric en la companyia de la llum que vulgui. En cas de trobar algun defecte en la instal·lació, l'instal·lador ho farà saber amb l'objectiu de resoldre-ho per poder així, realitzar la certificació corresponent.


Certificats electrics cerdanyola ripollet

Contacta amb nosaltres al seguent telèfon


617 84 26 58


Dar de alta la luz